Fra attesthysteri til forsvarlig og hensiktsmessig attest- og erklæringsarbeid

Det har vært en betydelig økning i mengden attester og erklæringer det forventes at fastlegene skal skrive. Etterspørselen etter slikt sakkyndigarbeid synes å ha gått utover intensjon i fastlegeforskriften. Derfor har helsedirektoratet kommet med forslag til tiltak som skal redusere denne byrden for fastlegene.

Fastlegene bruker mye tid på attester og erklæringer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Knut Berglund

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet