Allmennmedisinsk historie:

– De lange og de korte linjene

En samtale mellom Njål Flem Mæland, redaktør i Utposten, og Olav Thorsen, pensjonert fastlege, ph.d

Faget allmennmedisin er overraskende ungt. På noen få tiår har vi gått fra et ikke-fag, til en hjørnestein i det medisinske byggverket. Denne historien er spennende i seg selv og kan lære oss noe om veien videre.

Njål Flem Mæland studerer Olav Thorsen sin bok om historien til Norsk forening for allmennmedisin.