Småbarnsliv

Johanna Heiberg

Da jeg hadde født mitt første barn, ble jeg ganske sjokkert over hvor lite ståk det var rundt fødsler i sin alminnelighet. Jeg hadde ikke gruet meg, men var helt uforberedt på det som ventet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox