Utfordringer og store muligheter

Eli Berg

Tom Andersen
Vandringer og veiskiller
En bok om berøring og deltakelse i psykiatri og annet fredsarbeid
247 sider
Fagbokforlaget
Bergen 2021
IBSN 978–82–450–3539–1

Da psykiater Tom Andersen døde plutselig 71 år gammel i 2007, etterlot han seg tre uferdige bokmanus. I ettertid har tre erfarne kolleger innenfor psykisk helsearbeid, Magnus Hald, Bengt Karlsson og Rolf Sundet, arbeidet fram herværende bok med utgangspunkt i Tom Andersens uferdige bokutkast. De har lykkes svært godt med å presentere stoffet på en troverdig og gjenkjennelig måte – og kanskje spesielt gjenkjennelig for personer som hadde det privilegium å ha Tom Andersen som samtalepartner i klinikk og forskning de årene han var tilknyttet Universitetet i Tromsø. Etter at Tom Andersen var ferdig med sin turnustjeneste, arbeidet han som allmennpraktiker. Erfaringer herfra tok han med seg videre i yrkeslivet, både som psykiater og forsker.