Hjertestansoverlevere

Oftere hos legen før og etter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Overlevende etter hjertestans hadde økt bruk av helsehjelp i uker og opptil flere måneder før hjertestansen samt i tiden etterpå. Det viser en norsk studie blant 1435 personer som overlevde hjertestans i perioden 2015–2018. Nær én av fem hadde vært hos lege i primærhelsetjenesten ukentlig i de to årene før de fikk hjertestans, og halvparten samme dag som hjertestansen. Andelen pasienter som hadde vært i kontakt med fastlege månedlig økte fra 43 prosent til 69 prosent etter hjertestansen. Det var også en dobling av konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, fra 26 prosent til 57 prosent og fra tre til åtte prosent i psykisk helsevern.