Sykefravær

På det meste mer enn doblet under pandemien

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykefraværet blant helsearbeidere økte betraktelig under pandemien, ifølge forskere fra Folkehelseinstituttet. De har sett på totalt sykefravær og sykefravær relatert til covid-infeksjon for perioden 2017 til februar 2022. Helsearbeidere hadde 2,8 prosentpoeng og 2,2 prosentpoeng høyere sykefravær i henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sammenlignet med før pandemien, ifølge studien fra Folkehelseinstituttet. Økningen var spesielt stor i februar 2022, med over en dobling i primærhelsetjenesten fra 11,1 prosent sykefravær til 22,9 prosent. For spesialisthelsetjenesten var økningen enda større, fra 8,2 prosent til 21,5 prosent. For syke-fravær som ikke var forbundet med covidinfeksjon, var økningen under pandemien sammenlignet med før, på henholdsvis 1,2 prosentpoeng og 0,7 prosentpoeng.