27 pst.

høyere risiko for infeksjon ble sett hos personer som sov mindre enn seks timer i løpet av døgnet, sammenliknet med dem som fikk sju til åtte timers søvn. De som sov mer enn ni timer, hadde 44 prosent høyere risiko for infeksjon, ifølge en studie fra Bergensforskere. Antibiotikabruk var høyere for pasienter med mindre enn seks timers søvn og for de med kroniske søvnproblemer. Studien har data fra 1848 uselekterte pasienter i Norge som hadde vært hos fastlegen i løpet av 2020 – og som fylte ut et spørreskjema på venterommet.