Pasientrapporterte data

Sjelden brukt i allmennpraksis

Allmennpraksis-pasienter kommer relativt sjelden med egne data til legen. Fastlegene mener det som regel handler om mål av hjertefrekvens og søvn fra for eksempel pulsmålere og mobiltelefoner og resultater fra skår på en online-symptomsjekk. Det viser en studie med intervjuer av 23 danske fastleger. Fastlegene betrakter slike pasientrapporterte data som subjektive parametere og ikke som utgangspunkt for mulige tiltak. Artikkelforfatterne mener det er et sprik mellom blant annet EUs ambisjoner om å gi fastleger bedre tilgang til slike data og status i dag.