Hvorfor etablerte vi Folkehelseforeningen i 1998?

Stiftelsesdokumentet fra våren 1998 ble skrevet og undertegnet 15. april 1998 på en hvit serviett i kantina (Café Florence) ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag i Frederik Holsts hus, Universitetet i Oslo (UiO). Dette var den beskjedne starten på det som skulle bli Norsk forening for folkehelse.

Gunnar Tellnes

Professor emeritus

Gunnar Tellnes under åpning av European Public Health Conference i Oslo Kongressenter i 2004.