Urolig sjø

Inga Marthe Grønseth

Stoer Head fyrtårn helt nordvest i Skottland.

Foto: Colourbox

Vi er inne i turbulente tider. Både økonomi- og klimaprognosene som preger media gir grobunn for bekymring og ettertanke. I USA har debatten rundt selvbestemt abort og generell polariseringstendens nådd nye høyder. I Europa truer Putin i nord og hetebølger og vannmangel i sør.