Den uavhengige variabelen i spelet om helsepersonellet

– tankar kring rapporten frå Helsepersonellkommisjonen

[Ollis] salus populi suprema lex esto – La velferda til folket vera den øvste lova, skreiv Cicero for noko over to tusen år sidan. Han la til grunn at omsynet til folket måtte prega statsstyringa og rettsstellet.

For over to tusen år sidan skrev Cicero at velferda til folket bør vere den øvste lova.

Geir Sverre Braut

Spesialist i samfunnsmedisin, professor, Helse Stavanger HF og Høgskulen på Vestlandet