Hvorfor er melding om arbeidsrelatert sykdom viktig? Og hvordan gjør du det?

Forebyggingspotensialet av sykdom og skade i norsk arbeidsliv er betydelig. Ved å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade vil både arbeidsgivere og samfunnet få reduserte kostnader, samtidig som vi oppnår et tryggere arbeidsliv med friskere arbeidstakere. De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til ugunstig arbeidsmiljø er på flere titalls milliarder. Melding om arbeidsrelatert sykdom er en viktig kilde for Arbeidstilsynet for å avdekke hvilke arbeidsforhold som gir uhelse. Arbeidstilsynets tiltak kan da rettes direkte mot de virksomhetene der det er mest å hente på å forebygge sykdom – på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Illlustrasjonsfoto: Colourbox

Lise Sørbø

Spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet

Tonje Strømholm

Spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet

Kasuistikk