ICIT ­ med pasientens liv og mestring i fokus

På et ettårig kurs i kognitiv terapi ble jeg introdusert for verktøyet «problemliste». Denne listen har jeg videreutviklet til Individual Challenge Inventory Tool (ICIT) – et strukturert samtaleverktøy innrettet for konsultasjoner i allmennpraksis. Verktøyet kan bidra til pasientmestring og en felles forståelse mellom pasient og lege om årsaker og konsekvenser av uspesifikke helseplager.

Figur 1. Første utgaven av ICIT (mitt tankekart).

Cathrine Abrahamsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo