Hjelp til selvhjelp

– tips om legemiddelinformasjon

RELIS bistår daglig allmennleger i legemiddelspørsmål og erfarer at mange kunne hatt nytte av bedre kjennskap til gode, gratis nettsteder om legemidler, i tillegg til Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok som antas å være godt kjent.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tone Westergren

RELIS Sør-Øst

Anne Katrine Eek

RELIS Sør-Øst