Mer depresjon i neste svangerskap

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvinner som tidligere har mistet et barn før eller under fødsel, rapporterer signifikant mer symptomer på både angst og depresjon gjennom det neste svangerskapet enn mødre fra samme kohort som fødte et levende barn. Forskjellen var til stede også når det ble justert for kvinnens alder, sivilstatus, utdanning, yrke, økonomiske situasjon, røykestatus, planlagt/ikke-planlagt svangerskap, alkoholbruk og tidligere historie med angst eller depresjon. Blant annet var det å ikke ha en jobb forbundet med økt risiko for depresjon, mens det å være gift eller samboer samt ha høyere utdanning, var forbundet med lavere depresjonsrisiko. Studien har data fra 401 kvinner som hadde opplevd en spontanabort eller som hadde mistet barnet sitt ved dødfødsel eller under fødselen. Dataene er hentet fra den norsk-svenske SGA-studien (Scandinavian Successive Small-for-Gestational Age Births Study).