Knytter bekymring til mer helsehjelp

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hver fjerde med eggstokkreft rapporterte om alvorlig bekymring knyttet til sykdommen, mens det samme gjaldt henholdsvis 15 prosent hos dem med livmorhalskreft og ti prosent hos kvinner diagnostisert med livmorkreft. Kvinner som var svært engstelige hadde signifikant høyere bruk av helsehjelp utover vanlig oppfølging, og spesielt gjaldt dette bruk av psykolog, der sykdomsfrykt mer enn doblet sannsynligheten for å ha søkt hjelp hos psykolog. Det kommer frem av multisenterstudien InCHARGE og data fra 1433 kvinner som svarte på spørreskjema i løpet av en sju-års periode etter at de fikk kreftdiagnosen. Undersøkelsen ble gjennomført blant kvinner i Danmark, Norge og Nederland.