Eldre satte pris på valgmuligheten

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske forskere har i en kvalitativ studie sett på eldres erfaringer med tekstbaserte e-konsultasjoner. 16 brukere over 65 år med erfaring fra e-konsultasjon er intervjuet. Deltagerne hadde generelt stort behov for helsetjenester og hadde ganske god digital kompetanse. Tilbakemeldingene viste at de eldre satte pris på muligheten å kunne velge selv om de ønsket en e-konsultasjon. Men for at en slik konsultasjon skulle oppleves trygt, mente deltagerne det var avgjørende at de hadde tillit til fastlegen sin. De eldre synes den største fordelen var lett tilgjengelighet, spesielt i lys av at de synes det var vanskelig å komme frem på telefon for å få time hos fastlegen. God digital kompetanse ble ikke overraskende løftet frem som en forutsetning for å kunne ha nytte av e-konsultasjon, og de eldre var redde for å miste denne kompetansen.