73 pst.

flere konsultasjoner for psykiske helseplager, i hovedsak angst og depresjon, ble sett hos første års universitetsstudenter i den første pandemi-runden med strenge sosiale restriksjoner. Det viser forskere som har sammenlignet psykisk helse-konsultasjoner i primærhelsetjenesten blant 25.990 studenter før pandemien og fra 12.501 «pandemi-studenter». I andre runde med store restriksjoner, var økningen på 42 prosent. I de samme periodene var det ifølge data fra Reseptregisteret ingen tilsvarende økning i forskriving av legemidler som antidepressive og sovepiller. Forskerne vet ikke om økningen i psykisk helse-relaterte konsultasjoner skyldes at flere unge tok kontakt med helsevesenet, eller om de som hadde vært i kontakt med primærhelsetjenesten også før pandemien, søkte hjelp i enda større grad under pandemien.