Psykisk helsearbeid i recoveryperspektiv

Vi mangler ikke evidensbasert kunnskap, vi mangler verdi- og erfaringsbasert implementering

I innledningskapitlet til World Mental Health Report: Transforming mental health for all, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) at utfordringsbildet for psykisk helse på mange måter er det samme som da Comprehensive Mental Health Action Plan ble vedtatt i 2013.

Sjur Seim

Spesialist i psykiatri, overlege/medisinskfaglig rådgiver Hurdalsjøen Recoverysenter