Prosjektet som reduserte forskrivning av vanedannende legemidler

Forskriving av vanedannende legemidler er en kompleks arbeidsoppgave i allmennpraksis. Vanedannende legemidler omfatter i hovedsak sterke smertestillende (opioider), angstdempende legemidler (benzodiazepiner) og sovemidler (z-hypnotika). Disse medisinene er ofte forskrevet til pasienter med somatiske tilstander, psykiske lidelser eller avhengighetsrelaterte problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Muhunthan Navaratnam

Spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Legekontoret Molde Brygge i Molde