Vår styggeste ulikhet i helse

Mandag 23. januar lanserte fagstyret i Legeforeningen rapporten Bedre helse og lengre liv for personer med alvorlig psykisk lidelse eller rus- og avhengighetslidelse på et lunsjseminar i Legenes hus. I rapporten presenteres en rekke konkrete råd om hvordan leger, helsetjenesten og politikerne kan bidra til å rette opp det som er blitt kalt den styggeste helseforskjellen i Norge.

Fra venstre: Ståle Onsgård Sagabråten og Rune Andreas Kroken.

Foto: Legeforeningen

Ståle Onsgård Sagabråten

Leder av Legeforeningens fagstyre og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin