Polyfarmasi hos Alzheimerpasienter som får antikolinesteraser

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Anne Sverdrup Efjestad

Dr. philos, klinisk farmasøyt, sykehusapoteket Ahus, Lørenskog

Knut Engedal

Professor emeritus. Nasjonalt senter for aldring og helse, sykehuset i Vestfold