Krisekarameller

Therese Renaa

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I 2030 vil det være flere eldre enn barn og unge i Norge. Selv om fremtidens eldre holder seg aktive og friske, vil endringen i befolkningssammensetningen merkes godt i helsevesenet. Dette blir en ny type krise, der for lite ressurser skal fordeles på for mange mennesker i overskuelig fremtid. Det vil ikke være nok å krumme nakken i noen måneder eller år for å komme velberget over kneiken. Selv vi som bekjenner oss til realistisk optimisme må forberede oss på at alt kommer til å bli vanskeligere.