Kvalitetsindikatorer på legevakt

Følgende kvalitetsindikatorer på legevakt er publisert på Helsedirektoratets nettsider: samtrening sykepleiere og ambulanse, samtrening leger og ambulanse, triagering av oppmøtte pasienter og tolketjeneste. Kvalitetsindikatorene skal være et virkemiddel for kvalitetsutvikling for legevakt.

Tone Morken

Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Merete Allertsen

Rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Janne Kristin Kjøllesdal

Seniorrådgiver, Akuttmedisin og beredskap, Helsedirektoratet