Stor interesse for å bruke fastlegedata fra PraksisNett

Nesten halvparten av søknadene om bruk av PraksisNett kommer fra forskere utenfor primærhelsetjenesten, og det er stor interesse for å bruke den nasjonale infrastrukturen for forskning.

– For første gang er PraksisNett nevnt eksplisitt i en utlysning fra Forskningsrådet, og mange av prosjektene som henvender seg til oss har søkt eller skal søke finansiering fra Forskningsrådet og fra EU, sier Guro Haugen Fossum, UiO-forsker og leder av region PraksisNett Øst.

Foto: Privat

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist