Klinisk forskning på fastlegekontorene og bruk av PraksisNett

PraksisNett legger til rette for praksisnær allmennmedisinsk forskning og underletter rekruttering av fastleger i et tett samarbeid med forsk-ningsinstitusjoner. De første pilotprosjektene kjørte i gang rett før pandemien traff oss i januar og februar 2020, og siden oppstarten har prosjektkompleksiteten gradvis økt. Nettverket gjennomfører nå tilnærmet alle typer kliniske prosjekter, og kompetansen i alle ledd øker raskt.

Guro Fossum

Leder, PraksisNett Øst