Pasienter med mild og moderat kne- og hofteleddsartrose skal behandles i primærhelsetjenesten

Forekomsten av artrose i kne- og hofteledd er stadig økende. Rundt halvparten av oss vil få artrose i løpet av livet. Det er flere årsaker til dette, blant annet økt levealder, flere personer med betydelig overvekt, samt kne- og hofteskader tidlig i livet på grunn av deltakelse i idrett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Inger Holm

Fysioterapeut, ph.d, professor, Avdeling for forskning og utvikling, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

inger.holm@medisin.uio.no