Inspirasjonshefte for sykmeldingsarbeid

Sammen med gode kolleger i allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten har vi laget et inspirasjonshefte for sykmelding av pasienter med vanlige psykiske lidelser. Med bakgrunn i kognitiv terapi og med tilknytning til Psykisk helse og arbeid ved Diakonhjemmets sykehus, har vi gjort erfaringer som vi håper kan være nyttig for sykmeldende kolleger.

Heftet foreligger både i trykt og digital utgave. Oppfordring: Les heftet sammen med kolleger på kontoret ditt. Drøft sykmeldingspraksis!

Bente Aschim

Tidligere fastlege, veileder og spesialist i allmennmedisin. Rådgivende lege på Psykisk helse og arbeid ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus

Eli Ringstad Skeid

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, PKO ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus