Legeerklæring som sjanger

Legeerklæringer er en sjanger, altså en bestemt type tekst som passer til et bestemt formål. En legeerklæring skiller seg fra andre tekster i sin form og i sitt innhold, men også i hva som er forventet språkbruk. Kjennskap til hva en erklæring skal inneholde og hvordan den bør skrives vil forenkle arbeidet med erklæringer og gi bedre kvalitet på erklæringen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten