Barn og legemiddelbehandling, en særlig utfordring

– om Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Legemiddelmangel er ikke noe nytt. Dette har vært en stadig større del av hverdagen til fastlegene gjennom 2022, men det er kanskje få som har tenkt over at barns tilgang til passende formuleringer og doseringer er langt mindre selvfølgelig enn for voksne, særlig i et lite marked som Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Henrik Underthun Irgens

Overlege, ph.d., Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Margrete Einen

Sykehusfarmasøyt, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Sjukehusapoteket i Bergen

Inga Marthe Grønseth

Fastlege, Sørbyen legesenter i Trondheim

Like før jul 2022 gikk det ut melding til fastlegekontorene i Trondheim om utbrudd av skarlagensfeber i skoler og barnehager. På mangt et legekontor satt barn med feber, vond hals, utslett og jordbærtunge. Men der diagnosen ofte raskt kunne stilles, var behandlingen ikke like selvsagt som før. Den lille pasienten med foreldre vandret gjerne ut døren med en resept på standardbehandlingen fenoksymetylpenicillin mikstur. Et kvarter senere ringte apotek eller foreldre med beskjed om at denne ikke var å oppdrive. Fastlegen måtte «skrive ut noe annet». Det tok ikke lang tid før amoxicillin-resepten kom like raskt i retur – det var mangel på det også.