Trenger vi behandle blærekatarr med antibiotika?

Blærekatarr kan være vondt og plagsomt, og antibiotikaresistens som trussel føles nok svært abstrakt for mange. Hvordan kan vi få pasienten med på laget uten å skrive ut antibiotika?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Snorre B. Sæveraas

Legevaktslege, rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin

Tobias Dahlgren

Fastlege, seniorrådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin

Sigurd Høye

Allmennlege, førsteamanuensis, leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin