Frihet, likhet og brorskap

Elisabeth Swensen

Hver høst møtes de gjenlevende «ml-kameratene»fra mitt kull til samtaler om politikk, livet og de store spørsmål. Det er et vennskap tuftet på en felles verdensanskuelse. Ingen kommer undan politiken (sang av Marie Bergman). Vi startet på medisinstudiet høsten 1972, året for den første folkeavstemningen om norsk medlemskap i det som den gang het EEC. Kullet delte seg i tråd med tidsånden på 70-tallet umiddelbart langs politiske skillelinjer: Vietnamkrig, streikestøtte og kvinnefrigjøring. For egen del ble også den såkalte anti-psykiatrien representert ved Michel Foucault og psykiateren R.D. Laing viktige i en bredere diskusjon om frihet og undertrykking.