Semaglutid (Wegovy) som vektreduserende legemiddel

Semaglutid (Ozempic) med godkjent indikasjon diabetes mellitus type 2 har blitt brukt utenfor godkjent indikasjon som vektreduserende legemiddel. I fjor kom semaglutid (Wegovy) på markedet med indikasjon vektkontroll. Hva er dokumentert effekt og sikkerhet ved bruk av Wegovy? Hvordan stiller denne seg i behandlingen av overvekt sammenlignet med andre vektreduserende legemidler på markedet?

Mari Norvik

Master i farmasi. RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Hanne Fiskvik Fleiner

Master i farmasi, ph.d RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Helene Åsheim

Lege i spesialisering, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Jan Anker Jahnsen

Cand. pharm., ph.d, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus