Høyaktuell bok

Eli Berg

Bjørn Lichtwarck, Janne Myhre

Forholdene for både pasienter og pleiere i norske sykehjem har vært et offentlig tema i flere år. Fortsatt er det mye som mangler for at tjenestene kan sies å være fullgode over hele landet. Både tilgangen på menneskelige og økonomiske ressurser har ikke vært optimale flere steder, dessverre.