Faggruppe legevakt

Eldbjørn Furnes

Leder

Det er registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner.