Norsk Onkologisk faggruppe

Velkommen til kollegahjørnet, Daniel Heinrich, styreleder i Norsk Onkologisk Forening (NOF) og Inger Marie Sandvik, styremedlem i NOF.

Daniel Heinrich

Spesialist i onkologi og overlege ved Kreftavdelingen, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Leder i Norsk Onkologisk Forening

Inger Marie Sandvik

Spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Styremedlem i Norsk Onkologisk Forening

Kan dere minne oss på hva som er essensen av arbeidet ved en kreftavdeling i 2023?

Hvor mange medlemmer har foreningen deres?

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres fagfelt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Legeforeningen har kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Har dere noen tanker om dette?

Har dere noe spesielt du ønsker å formidle på vegne av fagmiljøet deres, til kolleger i allmennpraksis og samfunnsmedisin?