48 pst.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

av hodepinepasientene i en dansk studie ble henvist til nevrolog og 25 prosent ble henvist til CT eller MR. Det fremgår av en studie der alle danske allmennleger som praktiserer i Vejle kommune, ble invitert til å gå gjennom behandlingen av de siste 20 pasientene med langvarig hodepine. Av 26 inviterte legekontor, deltok 19 med i alt 367 pasienter. To av tre allmennleger forskrev vanlig smertestillende til pasienter med ulike typer vedvarende hodepine, som migrene eller spenningshodepine. Forskrivingen varierte mellom legene, men i gjennomsnitt forskrev legene opioider til ti prosent av pasientene. Fire av ti pasienter fikk triptaner, og hver fjerde fikk forebyggende medisin. Forfatterne mener fokus bør være på å redusere bruken av opioider, å tilby mer forebyggende behandling og på å beholde pasientene i primærhelsetjenesten. Norske Espen Saxhaug Kristoffersen har vært medforfatter på den retrospektive studien.