Sår hals

Unødvendig strep-testing

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det var henholdsvis 20 og 30 prosent av fastlegene som ville ha foretatt det som ifølge nasjonale retningslinjer var unødvendig streptokokk-test, ved respektive mild og alvorlig halsinfeksjon. Drøyt halvparten av legene ville ikke tatt en slik test ved en moderat infeksjon. Det fremgår av en studie der 807 av 4700 medlemmene av Norsk forening for allmennmedisin svarte på en web-basert spørreundersøkelse om etter-levelse av nasjonale retningslinjer ved sår hals og hvorvidt legene tok en streptest eller forskrev antibiotika. Selv om streptesting ikke alltid var i tråd med anbefalingene i retningslinjene, forskrev legene riktig legemiddel til de pasientene som fikk resept på antibiotika.