Randomisert til venteliste

Økte alkoholinntaket

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvordan kan resultatene i randomiserte studier bli påvirket av hva som skjer med deltagerne som blir randomisert til en kontrollgruppe – og venteliste? Det har svenske forskere sett på. I studien ble 1066 deltagere randomisert til kontrollgruppen (venteliste) i en studie med utprøving av et digitalt verktøy for å redusere alkoholinntaket. Kontrollgruppen ble så randomisert til å få to ulike typer med helseinformasjon. Etter fire måneder ble det sendt ut et spørreskjema, som ble besvart av noe over halvparten. Det var ikke signifikant forskjell på svarene ut ifra type informasjon deltagerne hadde fått. I kontrollgruppen oppga 38 prosent at de hadde sett på helseinformasjonen de fikk tilsendt, 42 prosent opplevde frustrasjon, irritasjon eller skuffelse over å havne på en venteliste. Cirka 55 prosent svarte at de hadde bestemt seg for å redusere alkoholforbruket, mens 17 prosent hadde fortsatt å drikke som før, og 11 prosent hadde gitt opp tanken på å drikke mindre.