Neste krise er allerede på vei – er vi forberedt?

Arild Iversen

lllustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto

I mange år har vi visst at helseøkonomien vil bli trangere og at prioriteringene derfor blir vanskeligere (1). Knapphet på personell og begrensede muligheter for å øke helsevesenets andel av nasjonale utgifter, presser fram endringer av hvordan vi skal drive framtidens helsetjenester. En nær framtid med et nærmest umettelig behov for helsehjelp gjør at 2023 blir et år i utredningenes, kommisjonenes og utvalgenes tegn. Helsepersonellkommisjonen, ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten, sykehusutvalget, tannhelseutvalget og apoteklovutvalget skal alle levere på sine oppdrag i løpet av året. I tillegg ligger en ny prioriteringsmelding i støpeskjeen, men detaljene er foreløpig ukjente.