#Råbra!– et avvikssystem med positivt fortegn!

Hver eneste dag skjer det mye #Råbra! i norsk helsetjeneste. Komplekse, travle dager løses på en utmerket måte, akuttsituasjoner fører til at pasienten overlever, og vanskelige budskap formidles på trygt og troverdig vis. Benytter vi mulighetene til å lære av dette, eller ser vi alt gjennom de tradisjonelle «avviksbrillene»?

Marianne Nordhov (foran) med Mai Brit Vegge, kvalitetssjef, Lovisenberg Sykehus (til venstre) og Siri Talseth-Frilund, avdelingssjef, Medisinsk Avdeling, Helse Møre og Romsdal (til høyre).

Marianne Nordhov

Spesialist i pediatri, ph.d og overlege ved Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge