Fastlegeordninga:

Status presens 2022

Fastlegeordninga skulle vere grunnmuren i norsk helseteneste, men no rasar den ut. Hausten 2022 hadde 214 000 nordmenn ikkje fastlege – 60 prosent auke på eitt år.

Torleiv Robberstad

Tidlegare distriktslege, helse- og sosialsjef og assisterande fylkeslege