Bak masken

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Therese Renaa

Redaktør i Utposten

Tre år etterat vi lærte oss å smile med øynene, er flere erfaringer fra pandemien fortsatt ufordøyd. Ved hjelp av AFU-midler fikk jeg i løpet av året 2020 mulighet til å gjennomføre en kvalitativ studie av fastlegers opplevelser under pandemien. Legenes fortellinger var ofte heroiske og preget av å fortsatt være i en pågående krise. Noen observasjoner kan kanskje trenge litt lengre tid for å gi mening. Når det vante skrelles bort, kan vi tydeligere se dynamikken i en pasientkonsultasjon, og det er mye å undres over.