Den feilbarlige legen – oppsummert på seks minutter

Den 24.–25. november 2022 hadde jeg ordet på en gigantisk Pasientsikkerhetskonferanse i The Qube på Gardermoen. Pasientsikkerhet er et viktig tema. Feil og mangelfull behandling gir store kostnader og betydelig lidelse. Globalt gir feilbehandling et helsetap på nivå med utbredte sykdommer som malaria og tuberkulose. Hva valgte så jeg, en ganske alminnelig fastlege, å formidle?

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten

– Vi har hørt en historie om hvor galt det kan gå når helsevesenet ikke gjør sin jobb på en god måte. Med hos oss har vi også en som opplever det fra den andre siden, altså lege – som jobber med denne risikoen for å gjøre feil. Velkommen Njål Flem Mæland. Du er fastlege i Trondheim og du reagerte da du leste i avisen om en kollega som fikk kritikk og advarsel.

– Men dette er jo en alvorlig sak. En ung mann dør – et liv kunne vært reddet? Og så kjente du på at dette kunne like gjerne skjedd deg. Hva tenker du om dette alvoret?

– Det gir mening, og du beskriver dette på en balansert måte. Åpenhet og trygghet er nøkler for læring. Du sier selv du har gjort feil og er åpen om det. Hvilke reaksjoner har du fått på å stå fram slik?

– Det viser jo hvor viktig det er at vi er åpne og at vi tør å være ærlige og sårbare. Denne usikkerheten og vissheten om at feil kan skje og skjer, på et generelt plan: Hva gjør en slik opplevelse med legen?