Nevrogen hoste – en kasuistikk om vellykket behandling med gabapentin

Kronisk hoste er vanlig, plagsomt og ofte behandlingsresistent. Nevropatisk smerte forklares med sensitivering og kan behandles med antiepileptika når paracetamol, NSAID og duloksetin ikke har effekt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kirsti Malterud 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Rolf Reitan 

Danmarksplass legesenter DA, Bergen