Lipidsenkende PCSK9-hemmere – tilgjengelig for flere pasienter fra nyttår

Helene Åsheim

Lege i spesialisering, ´RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Christine Lindebø Bandlien

Overlege, spes. klinisk farmakologi og allmennmedisin, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Frode Edvardsen

Spesialist i allmennmedisin. Konstituert iverlege og lege i spesialisering, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Hyperlipidemi er et begrep som omfatter alle former for økt nivå av blodlipider, og er til stede hos fem prosent av den norske befolkning (1). Det kausale forhold mellom forhøyet low density lipoprotein (LDL)-kolesterol og utviklingen av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom er veletablert i medisinsk litteratur (2). En gunstig lipidprofil, med spesiell vekt på redusert nivå av LDL, er derfor viktig for pasienter som primær- og sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom. Pasienter med familiær hyperkolesterolemi utgjør en særlig utsatt gruppe. De kan ha behov for lipidsenkende legemidler i store deler av livet allerede fra barneårene. Flere ulike lipidsenkende legemidler er tilgjengelige på det norske markedet og godt kjent blant fastleger. Statiner er vanligvis første trinn, med tillegg av kolesterol-opptakshemmeren ezetimib ved utilstrekkelig effekt (1). Noen pasienter tolererer ikke statiner, eller kommer ikke i mål med sin lipidsenkende behandling. Proprotein konvertase subtilisin/kexin type 9-hemmere (PCSK9-hemmere) representerer en ny gruppe legemidler i behandlingen av hyperkolesterolemi, og blir nå tilgjengelig som tilleggsbehandling for flere pasienter fra nyttår.