Hva leser Per Stensland?

– All god litteratur er jo mørk og dyster, sa naboen som er litteraturkyndig.
– Vi trenger å spenne en himmel over avgrunnene, sier min venn Jone som er menneskekyndig.