Utposten 50 år

Kari Thori Kogstad

Redaktør i Utposten

Faksimile av Utposten nr. 1/1972.

1973- årgangen er preget av debatter med skarpe ordskifter og høy temperatur mellom prominente leger. Det nye faget Helseøkonomi med Peter F. Hjort i spissen får bred dekning. Faget ble etablert med tilknytning til det nye medisinstudiet ved universitet i Tromsø.