En viktig bok for oss alle

Eli Berg

Dag O. Hessen

Dette er en utgivelse som angår og som bør berøre oss alle. Og den er hverken moralistisk eller full av skremselspropaganda, om noen skulle tro det ut fra bokens tittel. I stedet møter vi en grundig folkeopplysning på en nøktern og lærerik måte, både om hvor vi står i dag når det gjelder klodens framtid, men også hva vi kan gjøre i vår tid som enkeltmennesker og samfunn for å hindre tilbakekoblingsscenarioer som kan forsterke en negativ bane for klima og natur – og dermed livet på kloden vår.