Spennende perspektiver

Eli Berg

Petter Hurlen

Petter Hurlen har arbeidet i grenselandet mellom helse og IKT i over 40 år, både nasjonalt og internasjonalt. For tiden er han overlege i klinisk informatikk på Ahus. Denne boken kan oppleves både svært interessant, men også krevende i den forstand at for mange av leserne vil jeg tro at denne avanserte data-verdenen ikke er daglig kost. Samtidig får vi innblikk i mange og viktige framtids-vyer både for leger og befolkningen. Boken tar utgangspunkt i en pasienthistorie: Agate holder leseren «på bakken».